کار آموزی در شرکت توزیع برق

کار آموزی در شرکت توزیع برق

دانلود کاراموزی رشته برق

گزارش دوره كار آموزي
بخش اول شرح محل و مكان و بيولوژي شركت
بخش دوم گزارشي از چگونگي سيستم حسابداري شركت
بخش سوم شرح وتوصيف عملكرد اينجانب دراين دوره
بيولوژي شركت كارمندان اين شركت به 3 دسته تقسيم مي شوند
كارمندان استخدامي
كارمندان قراردادي
كارمندان پيمانكاري
شرح سيستم حسابداري شركت توزيع برق
انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق
بودجه و اعتبارات حسابداری عمومی حسابداری خرید حسابداری قرار دادها
حسابداری انبار حسابداری مدیریت حسابداری مشترکین ( درآمد ) قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق سند گزارشات دفتر کل  عملیات
فهرست كارهايي انجام داده طي دوره
سند زدن بايگاني اسناد تنظيم سندهاي انتظامي تنظيم قراردادهاي پيمانكاري صدور چك نوشتن نامه به دارایی در مورد چکهای ارسالی کشیدن جداول حسابها به اکسل و رسم نمودار سند زدن بایگانی اسناد
اين دوره مربوط به درس کارآموزی مي باشد من اين دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام.
اين گزارش در سه قسمت تهيه وتنظيم شده است.واشاره ايست به انچه دراين دوره فرا گرفته ام.
بخش اول شرح محل ومكان وبيولوژي شركت
بخش دوم گزارشي از چگونگي سيستم حسابداري شركت
بخش سوم شرح وتوصيف عملكرد اينجانب دراين دوره
بيولوژي شركت شركت توزيع برق يكي از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو مي باشد شركت برق استان خراسان از يك قسمت ستادي و هفت امور تشكيل شده استاين هفت امور كه از نوع شركتهاي خدماتي مي باشند زير نظربخش ستادي كارمي كنند مديران هر امور توسط بخش ستادي انتخاب شده وزير نظر ان شركت كار مي كنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *