گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

دانلود کاراموزی در شرکت آب و فاضلاب

اهداف تشكيل سازمان آب و فاضلاب امورمالي سازمان آب و فاضلاب سرفصلهاي هزينه تشكيلاتي اداره كل  مثال مربوط به پرداخت هزينه توسط تنخواه گردان فصل دوم سيستم حسابداري درآمدها
حقوق ودستمزد  مفهوم استخدام عمومي حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب حسابداري طرح نحوه محا سبه استهلاك دارائي هاي ثابت جريان کارآموزی رشته حسابداری عمليات هنگام تحصيل دارايي ها نحوه كد گذاري وتعريف استقرار وتحويل گيرنده دارايي  صورت برداري پايان سال دارايي هاي ثابت
نحوه كد گذارايي اموال جزئي  اهداف تشکيل سازمان آب وفاضلاب سالمسازي اب مورد استفاده مردم درشهرهها تسويه كردن اب مورد استفاده مردم امورمالي سازمان آب وفاضلاب استان‌ گلستان بخش اول آن بخش حسابداري جاري و بخش دوم را بخش حسابداري طرح‌ تشكيل مي‌دهد كه براساس وظايف هريك ازآن به دوبخش به اين دو قسمت تقسيم‌ بندي شده است .
الف ـ بخش حسابداري جاري دراين بخش ازحسابداري آن قسمت ازكارها وهزينه‌ها حسابداري مي‌شوندكه منافع آني ندارند واين هزينه‌ها معمولاً به طورمتداول وهميشگي وجوددارند . مثل هزينه‌هاي حقوق ، اياب‌وذهاب . درهزينه‌هاي تشكيلاتي هم دربخش جاري حسابداري مي‌شوندكه اين بخش‌به دوقسمت زيرتقسيم مي‌شوندكه عبارتند از
بخش حسابداري قراردادها  بخش حسابداري امورات جاري .بخش حسابداري قراردادها
دراين بخش حسابداري مربوط به قراردادهايي است كه سازمان آب و فاضلاب استان با طرف‌ قرارداد خود قرارداد مي‌بندد . كه به صورت زير قرارداد مي‌بندد . اول هرسال در طي مناقصاتي كه سازمان آب و فاضلاب براي انجام بعضي ازكارهاي خود برگزار مي‌كند . هرشخص ياشركتي كه در اين مناقصات كمترين قيمت را پيشنهاد كند در مناقصه برنده مي‌شود. مثلاً يكي ازمناقصاتي كه سازمان آب وفاضلاب استان هر ساله برگزار مي‌كند مناقصه براي حفر چاهاست كه طبق شرايط اعلام‌ شده هر شخصي كه كمترين منابع را پيشنهاد كند با او قرارداد بسته مي‌شود .
نمونه‌اي از قراداد حفر چاه كه بين دو طرف بسته مي‌شود به صورت زيرمي‌ باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *