گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

دانلود کاراموزی حسابداری شهرداری

 

شرح مختصري از فرآيند خدماتي

شهرداري نهادي محلي و خودكفا مي باشد كه در جهت توسعه و عمران و آباداني شهر در قالب مقررات و دستورالعملها و آيين نامه هاي مصوب كل و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي نمايد . مي توان گفت
كه شهرداري در خصوص نظافت سطح شهر و بازسازي معابر ، خيابانهاي سطح شهر ، زيبا سازي شهر و ميادين و گذرگاهها و كنترل ساخت و ساز کارورزی رشته حسابداری سطح شهر و كنترل اصناف و كسبه و صدور مجوزهاي قانوني فعاليت مي كند .
بخشي از اوقات فراغت افراد در خانه ها و بخشي ديگر در فضاهاي بيرون شهر سپري
مي شود . فضاهاي گذران اوقات در شهر به مديريت خاص خود نياز دارد و يكي از بهترين فضاي اين اوقات پارك و كتابخانه مي باشد كه شهرداري در حدود اعتبارات مصوب و بر اساس بند 6 از ماده 55 قانون شهرداري وظيفه احداث آن را بعهده دارد .
شهرداري ها بر حسب ماده 99 از قانون شهرداري مي بايست  براي حريم شهر نقشه شهرسازس تهيه كند . تفرجگاههاي پيرامون شهر چنانكه از نامشان پيداست معمولاً در حريم شهرها قرار مي گيرند و شهرداري موظف است بر اساس کارآموزی در شهرداری طرحهاي مصوب ، بر ساخت و ساز در اين محدوده نظارت كند و با تخلات سازماني ( بر اساس ماده 100) و تخلفهاي بهداشتي بر اساس ماده 55 بند 20 برخورد كند . براي اينكه تبليغات و اطلاعيه ها در سطح شهر به طور صحيح و به جا انجام پذيرد ، شهرداري موظف است در معبر و مكانهاي مناسب تابلوهاي اعلانات ديواري جهت نصب آگهي و اطلاعيه در سطح شهر نصب كند و همچنين تهيه و نصب تابلوهاي جديد اسامي ( راهنماي ) شهركها .
شهرداري با اخذ عوارض نقل و انتقالات حسابداری امور شهرداری ها و نوسازي و صدور مجوزهاي كب و پروانه ساخت و ديگر عوارض مي تواند ايجاد درآمد كند و وظايف خود را به خوبي و بموقع انجام دهد .
شوراي اسلامي شهرها موظفند كه براي شهرداري ها يك شهردار مناسب و كاردان انتخاب و انتصاب نمايند و شهردار منتصب نيز موظف است تا كليه عملكردهاي كارمندان را كنترل و نظارت كند تا وظايف خود را به نحو احسن ايفاء نمايد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *