کاراموزی در مخابرات

گزارش کار آموزی مخابرات

فهرست
مقدمه1
نمودار سازمانی2
انواع انتقال3
انواع مراکز4
انواع سو ئیچینگ6
سيگنالينگ6
مراکز تلفن7
مکانیزم مخابرات 10
واحد سوئیچ 11
کارتهای موجود در سوئیچ 11
چک سوئیچ12
راه اندازی یکمرکز13
شبکه های خصوصی مجازی (VPN)16
دسته بندی VPNبر اساس رمز نگاری 17
دسته بندی VPNبر اساس لایه پیاده سازی17
دسته بندی VPNبر اساس کارکرد تجاری19
مختصری درباره تئوری VPN19
پیاده سازی VPN20
پرتکل های مورد استفاده2

مقدمه:
ارتباط مخابراتي سرخس با دنياي خارج اولين بار در سال 1315 هجري شمسي توسط يك رشته سيم مغز فولاد به صورت فيزيكي و با تيرهاي چوبي بر قرار گرديد
در شهريور 1320 همزمان با حمله روس ها از شمال به ايران اين خط ارتباطي قطع گرديده و مجدداً از سال 1323 اما از مسير ديگري ارتباط داير مي شود
در سال 1352 پنجاه خط مغناطيسي در سرخس داير كه اين مقدار در سال 1353 به 200 خط و در سال 1357 به 440 خط افزايش مي يابد
پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و در سال 1363 مركز تلفن سرخس احداث و 1000 شماره الكترو مكانيكي (EMD) نصب و راه اندازي شد
در سال 1374 سوئيچ فوق جمع آوري و به جاي آن سوئيچ 3000 شماره هاي ديجيتال ERICSSONنصب و راه اندازي گرديد در سال 1377 اين مقدار به 5000 شماره ERICSSONو در سال 1380 به 8000 شماره افزايش يافت در سال 1381 نيز سوئيچ 10000 شماره PARSTELنصب و راه اندازي گرديد
در سال 1384 با اضافه شدن تقاضا بيش از ظرفيت سوئيچ را تغيير داده و سوئيچ ZTE كه قابليت 12000 شماره را دارد و قابل ارتقا نيز مي باشد
مخابرات يعني انتقال اطلاعات ( پيام ) يا ارتباط ميان مشتركين بدين صورت كه امواج ساطع شده از انسان را كه ميرا هستند را به امواج پايدار الكتريكي تبديل كرده و آن را انتقال داده و به مقصد مي رساند

 

دانلود کامل کارآموزی در مخابرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *