گزارش کارآموزی ترانسفورماتور قدرت گازی

گزارش کار آموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی

فهرست مطالب
فهرست جداول
آمار استفاده ترانسفورماتورهای گازی در زاپن
مسئولیتهای ایمنی در کارکنان
فهرست شکلها
تغییرات درجه حرارت سیم پیچ ها
سیستم خنک کنندگی
ترانسفورماتور ولتاز مغناطیسی
خلاصه گزارش
مقدمه
ویزگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی
ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی
متعلقات ترانسفورماتور
سیستم حفاظتی
مفاهیم ایمنی
اصول و روشهای ایمنی
حوادث ناشی از کار
اصول ایمنی در الکتریسیته
آشنایی با مختصات آتش سوزی
دستور العمل کنترل موارد ایمنی در پستهای انتقال نیرو
آمار حوادث در پست فریمان
فهرست منابع

تجهیزات ایمنی پستهای فشار قوی:
الف) تجهیزات ایمنی انفرادی:
۱- کلاه ایمنی برقکاران
۲- کفش ایمنی برقکاران
۳- فازمتر فشار ضعیف
۴- چراغ قوه عایق
ب) تجهیزات ایمنی گروهی:
تجهیزات ایمنی گروهی
۱- فازمتر فشار قوی متناسب با سطوح ولتاز موجود در پست
۲- دستکش ایمنی(عایق)
۳- استیک و کابلهای ارت مخصوص(out dor &in door)
4- فیوز کش
۵- نوارهای حریم، تابلوهای ایمنی اعلان موقعیت
۶- قفل و ضامنهای اینتر لاک
۷- انبر دست عایق
۸- سیستمهای اطفاء حریق

خلاصه گزارش:
پستها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزیع الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكيرا از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري كنيم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شده ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسيم و در انجا دوباره ولتاژ را پايين آورده تا جهت توزيع آماده شود كلية اين اعمال در پستهاي انتقال و توزيع انجام مي شود در يك پست فشار قوي وظيفه اصلي تبديل ولتاژ مي باشد كه اين وظيفه را مهمترين دستگاه يعني ترانسفورماتورهاي قدرت انجام مي دهد، لذا در اين جزوه سعي شده است مطالبي جديد دربارة ترانسفورماتور قدرت از نوع گازي GISكه در استان خراسان هم نمي باشد آورده شده و همچنين در مورد ايمني در انتقال كه مهمترين مسئله قبل از شروع به كار مي باشد بحث شده است تا مورد استفاده همكاران علاقه مند قرار گيرد

مقدمه
در سالهاي اخير افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي ، گسترش شبكه هاي توزيع و فوق توزيع را در شهرها و مناطق صنعتي اجتناب ناپذير نموده است با توجه به اينكه كمبود فضا و لزوم همسازي با محيط از يك طرف و جلوگيري از آثار آلودگي هاي مختلف از طرف ديگر پستهاي گازي روز به روز كاربرد پيشتري مي يابند ولي با اين وجود به علت مسائل فني موجود تاكنون ترانسفورماتورهاي اين پستها از نوع روغني بوده و به منظور كنترل دامنة آتش سوزي احتمالي و مسائل مربوط به سيستم خنك كنندگي عمدتا در فضاي باز نصب مي شوند ولي اخيرا گاز sf6نيز در طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با قدرت بالا مورد توجه قرار گرفته است و نسل جديدي از ترانسفورماتورها را با عنوان ترانسفورماتورهاي گازي مطرح نموده كه در اين جزوه مورد بررسي قرار مي گيرد
ويژگيها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهاي گازي :
الف-از آنجا كه گاز sf6در اين ترانسفورماتورها جانشين روغن شده ، غير قابل احتراق و انفجار بوده لذا در صورت بروز عيبهاي متداول در ترانسفورماتور احتمال بروز آتش سوزي وجود ندارد لذا اين ترانسفورماتورها براي كاربرد در فضاهاي سر پوشيده بسيار مناسب مي باشند و در هر صورت براي اين ترانسفورماتورها ضرورت تعبيه سيستمهاي اتوماتيك اطفاء حريق كه بسيار گران و هزينه بردار مي باشند وجود ندارد
ب-با توجه به پايداري شيميايي كامل گاز sf6 و عدم تاثير شرايط محيطي بر روي عايق ترانسفورماتور در اثر ايزوله بودن كامل نسبت ب هواي محيط (نداشتن كنسرواتور) و پايداري حرارتي بالاي اين گاز امكان بروز عيب در اين ترانسفورماتور به حداقل ممكن كاهش يافته و از آنجا اين ترانسفورماتورها معمولا در پستهاي با سوئيچگيرهاي گازي مورد استفاده قرار مي گيرند و ارتباط ترانسفورماتور با سوئيچگيرهاي مربوطه از طريزق لوله هاي گازي( GIB ) انجام مي گيرد لذا امكان ايجاد اتصال كوتاه نيز در نزديكي ترانسفورماتور به حداقل مي رسد و لذا در مجموع قابليت اطمينان سيستم به حداكثر مي رسد
ج-از انجاييكهاين ترانسفورماتور به صورت كامل آب بندي بوده و قسمت اكتيو در داخل محفظه فلزي قرار دارد و حداقل دريچه براي بازديد و يا تعمير در طرح ان در نظر گرفته مي شود و با هواي محيط هيچ گونه ارتباطي ندارد لذا براي مناطق با آلودگي و رطوبت بالا مناسب مي باشند
د-انتقال صدا در گاز SF6كمتر از روغن و يا هوا بوده و لذا مقدار صداي ترانسفورماتورهاي گازي نسبت به روغني كمتر مي باشد
متعلقات ترانسفورماتور:
الف) بوشينگها :طرف ولتا= بالاي ترانسفورماتورها مستقيما مي توانند به يك تاسيسات پست گازي عايق شده با گاز متصل بشوند ولي از آنجا كه فشار گاز داخل ترانسفورماتور با پست يكسان نبوده و از طرف ديگر جدا بودن گازها در دو مجموعه از نظر قابليت اطمينان ضرورت دارد لذا بايستي از بوشيگهاي گاز به گاز (Gas to Gas)استفاده نمود و در چنين صورتي ترانسفورماتورهاي جريان بوشينگي نيز مي توانند روي آن نصب گردند در طرف ولتاژپايين در صورت كم بودن ولتاژ اتصال معمولا از طريق بوشينگهاي خشك و از طريق كابل مناسب مي باشد اما در صورت بالا بودن ولتاژ اين اتصال نيز مشابه روش فوق انجام مي گيرد.

 

دانلود کاراموزی در مورد ترانسفورماتور قدرت گاز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *