گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی

گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

فهرست
گزارش بازديد از ايستگاه هواشناسي اقدسيه
اندازه گيري دما
دماسنج معمولي
دماسنج حداقل
دماسنج ماكزيمم
دماسنج خشك
دماسنج تر
دماسنج هاي عمق خاك
انواع دمانگار
دماسنج حداقل زمين
دمانگار
اندازه گيري تابش خورشيد
دستگاه آفتاب نگار
واحدهاي اندازه گيري ميزان بارندگي
دستگاه اندازه گيري باران يا باران سنج
دستگاههاي باران نگار
نحوة كار و طريقه اندازه گيري مقدار بارش
اندازه گيري مقدار تبخير
تبخير سنج نوع پيچ
تشت تبخير كلاس A
رطوبت و اندازه گيري آن
ظرفيت و درجة اشباع
ادوات رطوبت سنجي
سايكرومتر
رطوبت نگار
رطوبت – دمانگار
باد سطح زمين
چگونگي وضعيت باد سطح زمين
طريقه نصب بادنماي استاندارد
واحدهاي جهت و سرعت باد
دستگاههاي اندازه گيري سرعت باد
مفاهيم و واژه هاي مورد استفاده در باد سطح زمين
رژيم شبانه روزي باد سطح زمين
دستگاههاي اندازه گيري فشار هوا
فشارسنج هاي جيوه اي
فشارنگار يا باروگراف
تصحيحات فشارسنج جيوه اي
گزارش بازديد از سازمان هواشناسي

گزارش بازديد از ايستگاه هواشناسي اقدسيه
ايستگاه هواشناسي اقدسيه در شمال تهران واقع شده. در اطراف اين ايستگاه ساختمانهاي مختلف با ارتفاع متفاوت وجود دارد كه استاندارد جهاني را در مورد اين ايستگاه زير سوال برده است.
در اين ايستگاه مسئول ايستگاه هواشناسي اطلاعات خيلي مختصري در مورد وسايل و ادوات هواشناسي ارائه داد كه اينجانب براي تكميل گزارش مجبور به استفاده از كتابهاي مربوط به هواشناسي شده ام. ادوات هواشناسي از قبيل انواع دماسنج ها، دمانگار، بارانسنج، رطوبت سنج، تشعشع نگار و آفتابنگار، تشتك تبخير و … در محوطه باز ايستگاه هواشناسي قرار داشت و فقط فشار را به دليل اهميت آن در داخل اتاق اندازه مي گرفتند. تمام اين ادوات اطلاعات خود را از طريق كابل وارد كامپيوتر مستقر در اتاق پيش بيني مي كنند و توسط برنامه هاي از قبل تهيه شده براي كامپيوتر، يك گزارش سيتوپتيك تهيه مي شود.
در اتاق پيش بيني اقدسيه گزارشات سينوپتيك از 11 ايستگاه هواشناسي موجود در استان تهران «آبعلي و فيروزكوه و كرج و …» وارد اين مركز شده، خطوط هم دما، هم فشار مشخص و با استفاده از عكس ماهواره اي، نقشه هاي سطح زمين، توده ابر مقايسه نقشه هاي هواشناسي با هم و … اقدام به پيش بيني هواي استان تهران مي نمايند. و نتيجه پيش بيني هواشناسي خود را رأس ساعت مشخص گرينويچ به سازمان هواشناسي مخابره مي نمايند.
در داخل اتاق پيش بيني دستگاههاي مختلف دريافت اطلاعات ماهواره اي، عكس هوايي، سيستم هاي كامپيوتري خودكار ثبت و اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، ميزان باران، جهت و سرعت باد را به صورت 24 ساعته نشان مي دهد.
همچنين دستگاه فشارسنجي در منطقه مخصوصي داخل اتاق قرار دارد كه مقدار فشار هواي داخل اتاق را بيان مي كند. اين فشارسنج جيوه اي از نوع كيواست كه توضيحات لازم در بارة اين فشارسنج در صفحات آتي بيان خواهد شد.
حال به توضيح ادوات هواشناسي موجود در ايستگاه هواشناسي اقدسيه مي پردازيم.
اندازه گيري دما
مطالعة وضعيت هوا در جهات مختلف و شرايطي كه باعث مي شود هوا صعود كند از عوامل بسيار مهم در پيش بيني وضع هواست. ولي آنچه بيش از هر عامل ديگري مهم مي باشد دماي هواست. براي اندازه گيري دما در سطوح فوقاني جو لازم است از روشهاي سنجش از دور استفاده شود اما فعلاً بحث ما در مورد ابزار و ادوات سنجش مستقيم دما در سطح زمين است.
دماسنج معمولي
دماي هوا، توسط دماسنج اندازه گيري مي شود. دماسنج يك لولة بسيار باريك شيشه اي مسدود است كه در انتهاي آن، محفظه اي تعبيه، و از جيوه يا الكل پر شده است (شكل ). در داخل لولة دماسنج، خلا كامل وجود دارد. گرم شدن مخزن باعث گرم شدن جيوه يا الكل و انبساط آن مي گردد كه در نتيجه مايع داخل مخزن در طول لولة دماسنج بالا مي رود، و برعكس با سرد شدن مخزن و متعاقباً سرد شدن مايع در درون لولة مويين سطح مايع پايين مي آيد. بدنة لولة شيشه اي از بيرون با مقياس دما مدرج شده است. با مشاهدة سطح مايع در داخل لوله دماسنج و قرائت عددي كه روي بدنة شيشه نوشته شده است دماي هوا در همان لحظه مشخص مي شود (شكل )
راي آنكه دماي قرائت شده از روي دماسنج نشان دهندة دماي واقعي هوا باشد، بايد دما سنج ها از تابش مستقيم خورشيد، تشعشع آسمان و زمين و اجسام اطراف خود مصون باشند. علاوه بر مسئله فوق بايد توجه داشت كه جريان هوا با تهويه كافي از روي دماسنج ها عبور نمايد تا آنكه دماي اندازه گيري شده بتواند دماي هواي آزاد را نشان دهد. دو روش براي اين منظور بكار مي رود.

 

دانلود کار آموزی در یک سازمان هواشناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *